14.01.20_Ενημέρωση για την πρωτοβουλία “ReBrain Greece”

Ο ΣΕΒ έχει καταθέσει στον δημόσιο διάλογο δέσμη προτάσεων για την αντιστροφή του brain drain και τη μετατροπή του σε Brain Gain και συμμετέχει ενεργά στη σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας με τον τίτλο «ReBrain Greece».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια για αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας.

Διαβάστε περισσότερα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας στο  Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δράση «Ελλάδα…Ξανά».