Νέα ΕΕΔΣΑ

6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες _ 27 & 28.02.2020, Αθήνα

05.12.2019_Σημαντικές Αποφάσεις στην Συνάντηση ΔΣ της ΕΕΔΣΑ

04.12.2019_Συνάντηση Περιβαλλοντικών Φορέων – Οργανώσεων με Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

26.11.19_Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, εναρκτήρια συνεδρίαση

20-22.03.20_VERDE.TEC: Έκθεση – ώθηση για Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Καινοτομία & Start ups

24.10.2019_Ανοιχτή Συζήτηση της ΕΕΔΣΑ στο Greentech Symposium: «Ο Μετασχηματισμός του Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων μέσα από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση», Tεχνόπολη, Αθήνα

10.2019_1η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

ISWA and UN-Habitat sign agreement concerning Waste Wise Cities Initiative