Τομεακές/ Νομοθεσίας & Διακυβέρνησης

Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της Ελλάδας περί διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας αποτελούν την ικανή συνθήκη για την έναρξη του μετασχηματισμού της οικονομίας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο.

Τα εφαρμοστέα συστήματα δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, σε επίπεδο επιτελικού κράτους, ΟΤΑ, συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού – εναλλακτικής διαχείρισης, πρέπει να προσαρμοστούν, να  εξειδικευτούν  καθώς και να προβλέπουν και να επιτυγχάνουν συστηματική παρακολούθηση του βαθμού εφαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Υπεύθυνη Τομεάρχης ΕΜπαρογιάννη elenibarogianni@gmail.com