Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε e – mail στη διεύθυνση info@eedsa.gr για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, τη λειτουργία της ιστοσελίδας και βεβαίως το αντικείμενο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 18, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Γραμματεία ΕΕΔΣΑ τηλ.: 6984 301 831

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα Επικοινωνίας