Τομεακές/ Γαλάζια Κυκλική Οικονομία

csm_think-tank-circular-economy-reduce-reuse-recycle_d2a20d8695

Η Γαλάζια Κυκλική Οικονομία, είναι εξαιρετικά σημαντική για την χώρα μας τόσο λόγω της μεγάλης νησιωτικότητας όσο και της μεγάλης ακτογραμμής της. Η ορθολογική διαχείριση  αφορά σε ειδικά θέματα όπως ο τουρισμός, η θαλάσσια ρύπανση, η προστασία των ακτών, ο καθαρισμός, οι υποδομές διαλογής στην πηγή, η μείωση των επιπτώσεων από τα πλαστικά μιας χρήσης κλπ.

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται  οι εξειδικευμένες δράσεις, προτάσεις και θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Γαλάζιας Κυκλικής Οικονομίας.

Υπεύθυνος Τομεάρχης Σ. Γεωργιάδης  s.georgiadis@polyeco.gr