ΔΣ της ΕΕΔΣΑ

Πρόεδρος της ΕΕΣΔΑ.

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές MSc στις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στο UMIST της Μ. Βρετανίας και με σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ALBA, είναι σήμερα Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Με 21 έτη εμπειρία στο κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας έχει διατελέσει υπεύθυνος σε θέσεις προστασίας περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας, παραγωγής και ποιότητας τόσο στα εργοστάσια όσο και σε επιτελικές θέσεις της εταιρείας TITAN, ενώ εκπροσωπεί την εταιρεία σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, ο ΣΕΒ, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, CEMBUREAU, WBCSD \ CSI και ERT.

Έχει διατελέσει για 2 θητείες (από το 2015) Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ (Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ενώ τον Μάρτιο του 2018 εξελέγη στη θέση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ.

Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ.

Σπούδασε Διπλ. Χημικός Μηχανικός EMΠ με Μεταπτυχιακό (MSc) Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ και Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Πανεπιστημίου Glamorgan Ουαλίας ενώ κατέχει πτυχίο Proficiency στα Αγγλικά.
Σήμερα είναι Σύμβουλος- Μελετητής σε Διεθνή και Ελληνικά Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Κάτοχος μελετητικών πτυχίων (Χημικοτεχνικές μελέτες & Ενεργειακές μελέτες) ενταγμένων στο δυναμικό μελετητικού γραφείου Ενέργεια Περιβάλλον Τοπική Ανάπτυξη.
Διαθέτει Εμπειρία Διοικητική σε ανώτερες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα 12 ετών ως Διευθυντικό Στέλεχος και στην διοίκηση Συλλογικών φορέων 15 ετών στο αντικείμενο του περιβάλλοντος , των τεχνικών επιστημών και της κυκλικής οικονομίας.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής σε Ελληνική θυγατρική Πολυεθνικής Χημικής Βιομηχανίας 2005-2007 καθώς και Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών ( ΠΣΧΜ) 2002-2010, Αντιπρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 2011-2014, Αναπλ. Πρόεδρος Πειθαρχικού ΤΕΕ Αθήνας 2014-2017.

Είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός και διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, όπου υπηρετεί σήμερα ως Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Σύνθετα και Βιοϊατρικά υλικά, Περιβάλλον και Ενέργεια ( διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και ενεργειακή αξιοποίηση). Έχει διατελέσει αναπλ. πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, καθώς και αντιπρύτανης και πρύτανης του Ε.Π. Πολυτεχνείου.
Έχει λάβει διάφορες διοικητικές θέσεις, όπως: Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Πρόεδρος της Εταιρίας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων ΕΜΠ, Πρύτανης ΕΜΠ, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ, Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου.
Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, καθώς επίσης μονογραφίες και εκπαιδευτικά συγγράμματα. Το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει άνω των 2000 αναφορών από επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας.

Ανδρέας Λουκάτος        

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα.

Σπουδές

Απολυτήριο Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης, πτυχίο χημικού Πανεπιστημίου Πατρών, DEA διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Paris XII.

Επαγγελματική δραστηριότητα

1988 – 1994 ανεξάρτητος σύμβουλος – μελετητής περιβάλλοντος.

1994 – 1996:  Ειδικός Σύμβουλος στο ΥΠΕΧΩΔΕ για θέματα περιβάλλοντος στο Β’ ΚΠΣ

1996 – 1997: Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και στο Γραφείο Ποιότητας Ζωής στο Γραφείο Πρωθυπουργού για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

1997 – 2013: στέλεχος Εταιρείας Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΕΜ), δραστηριότητα σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής διαχείρισης στη βιομηχανία, εκτίμησης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείρισης και προστασίας υδάτων, κλιματικής αλλαγής και αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης με συμμετοχή σε έργα σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρο, Μαρόκο, Ρουμανία, Σερβία και Τυνησία.

2012 – 2019: Σύμβουλος Διοίκησης και στη συνέχεια διοικητικό στέλεχος στην ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. για θέματα λειτουργίας βιομηχανικών περιοχών, προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πάρκων.

Από Μάιο 2019 Σύμβουλος Διοίκησης σε εταιρείες της VIOHALCO για θέματα Επιχειρηματικών Πάρκων και συνεργάτης για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, από Ιούνιο 2019 Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και από Σεπτέμβριο 2019 Β΄ Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων, καθώς και μέλος ΔΣ της Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης Βοιωτίας (ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.).

Συμμετοχή σε φορείς

ΣΕΠΑΝ: 2013 – 2016 επιστημονικός σύμβουλος Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (μέλους της EURIC) και από Μάρτιο 2017 Γραμματέας ΔΣ.

ΕΕΔΣΑ: Από Νοέμβριο 2015 μέλος ΔΣ και από Μάρτιο 2018 Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (μέλους της ISWA).

ΕΣΕΠΠΑ: Μέλος ΔΣ και Ταμίας του πρώτου ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (από 12/2017 – 12/2018).

ΣΕΓΜ: 2005 – 2007 μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (μέλους EFCA και FIDIC)), 2007 – 2013 Γενικός Γραμματέας και 2011 – 2013 Πρόεδρος ΔΣ.

ΕΟΑΝ: 2010 – 2012 μέλος ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (τότε ΕΟΕΔΣΑΠ) εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

ΕΚΠΑΑ: 2001 – 2004 μέλος του πρώτου ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Γενικός Γραμματέας της ΕΕΣΔΑ.

Ο Αντώνης Παπαδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, λαμβάνοντας την κατεύθυνση του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Από το 2007 είναι μέτοχος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ARVIS SOLAR Ε.Π.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην μελέτη και στην κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Με το περιβάλλον άρχισε να ασχολείται το 1994, συνεργαζόμενος με τεχνικές και μελετητικές εταιρείες ως μελετητής αλλά κυρίως ως μηχανικός διαχείρισης (project manager) σύνθετων βιομηχανικών έργων προστασίας περιβάλλοντος, όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, επεξεργασίας πόσιμου νερού, μηχανικής επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων κ.α.
Είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Εθνικός Εκπρόσωπος (National Coordinator) των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environmnet – EBAE) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και μέλος του Επιστημονικής Ομάδας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ‘ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ’, Εθνικού Φορέα του Διεθνούς Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Columbia (WTERT).

Μέλος Δ.Σ ΕΕΔΣΑ.

Σπούδασε Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός EMΠ με Μεταπτυχιακές Σπουδές σε θέματα Ευρωπαϊκών θεσμών και προγραμμάτων ως υπότροφος του Υπουργείου Συντονισμού στο Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Παρίσι).
Σήμερα είναι Σύμβουλος- Μελετητής σε Διεθνή και Ελληνικά Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Κάτοχος μελετητικών πτυχίων (Υδραυλικές μελέτες & Συγκοινωνιακές μελέτες) ενταγμένων στο δυναμικό μελετητικού γραφείου ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Διαθέτει Εμπειρία Διοικητική σε ανώτερες θέσεις στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα 45 ετών ως Διευθυντικό Στέλεχος.
Διετέλεσε Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Νομού Μαγνησίας, 1973 -1975, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού Νομαρχίας Μαγνησίας 1975 -1982, Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) Νομού Πειραιά 1982 – 1993, Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνη Διεύθυνσης Μελετών της εταιρείας ENVIROPLAN. 1994 – σήμερα.

Ο Μιχάλης Γεράνης γεννήθηκε το 1965 στο Ασβεστοχώρι
Με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε ενεργά το 1998 όταν εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος του πρώην Δήμου Χορτιάτη και το 1999 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις δημοτικές εκλογές του 2002 με την Παράταξη “Αλλαγή με Ενότητα” εκλέχθηκε Δήμαρχος του καποδιστριακού Δήμου Χορτιάτη, ανανεώνοντας τη θητεία του και στις επόμενες δημοτικές εκλογές του 2006
Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εκλέχθηκε πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος όπως συνέβη και στις δημοτικές εκλογές του 2014. Τόσο στην πρώτη θητεία της δημοτικής αρχής από τον Ιανουάριο του 2011, όσο και στη δεύτερη από το Σεπτέμβριο του 2014 διατελεί εκλεγμένος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.
Το Φεβρουάριο του 2013 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συνδέσμου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Θεσσαλονίκης και τον Απρίλιο του 2013 εκλέχθηκε πρώτος Πρόεδρος στο Νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το Δεκέμβριο του 2014 .

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ).

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας (1980-1985)
Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην Τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Μέλος του ομίλου εταιριών LafargeHolcim).
Έχει καλύψει τις θέσεις Προϊσταμένης Τμήματος Μικροδομής στο Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιμέντου (ΕΚΕΤ) θυγατρικής του ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Απόδοσης & Προόδου Παραγωγής στη Γ.Δ. Παραγωγής του ομίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής, Προϊσταμένης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και από το Γενάρη του 2017 έχει τη θέση της Διευθύντριας Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Είναι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε,Δ.Σ.Α (03/2018)
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του «Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής» (1999-2002).
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του «Euroseminar on Microscopy Applied to BuIlding Materials» (1997-2001).

Σπούδασε Διπλ. Χημικός Μηχανικός EMΠ με διδακτορικό τίτλο στην Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών (Ε.Μ.Π.).
Σήμερα είναι Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος της VM&A Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και Κάτοχος μελετητικών πτυχίων (Χημικοτεχνικές μελέτες & Περιβαλλοντικές μελέτες) ενταγμένων στο δυναμικό της ως άνω εταιρίας.
Διαθέτει Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου έργων στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε έργα επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης για την μελέτη, σχεδιασμό, περιβαλλοντική αδειοδότηση, επίβλεψη και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε περιβαλλοντικά έργα και κυρίως σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με ΣΔΙΤ. Έχει υποστηρίξει φορείς της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα στρατηγικής και σε θέματα διαχείρισης στους τομείς των απορριμμάτων, των λυμάτων και του πόσιμου νερού. Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε οργάνωση, σχεδιασμό, διοίκηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Κατεβάστε το pdf.