Η ΕΕΔΣΑ με αριθμούς

Η Δραστηριότητα της ΕΕΔΣΑ διαχρονικά έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στα δρώμενα του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και με έμφαση το τελευταίο διάστημα στην Κυκλική Οικονομία.

Συνολικά η ΕΕΔΣΑ έχει συμβάλει πρακτικά στα δημόσια δρώμενα με τα ακόλουθα αποτελέσματα :

2.000 + μέλη & φίλοι έχουν παρακολουθήσει τα Συνέδρια/Ημερίδες/Εκδηλώσεις της ΕΕΔΣΑ

1.000+ ενημερωτικά δελτία έχει αποστείλει η ΕΕΔΣΑ σε 1.000 + φίλους & μέλη στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης

500+ μέλη εγγεγραμμένα στην ΕΕΔΣΑ από όλο το φάσμα των Δημόσιος/Ιδιωτικός Τομέας/Πανεπιστήμια/Φοιτητές

200+ εξειδικευμένες προτάσεις πολιτικής και θέσεων έχει διαμορφώσει η ΕΕΔΣΑ ως συμβολή στον δημόσιο διάλογο