Τομεακές /Αυτοδιοίκηση

Workers are working with garbage trucks with backdrop buildings.

Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ορθολογική διαχείριση και την κυκλική οικονομία καθώς είναι επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της Πρόληψης, Διαλογής στην Πηγή, Επαναχρησιμοποίησης, Συλλογής , Προσωρινής Αποθήκευσης, Μεταφόρτωσης, Ανάκτησης υλικών ή/και Ενέργειας και υγειονομικής ταφής.

Είναι ο  φορέας στην αλυσίδα αξίας της κυκλικής οικονομίας που συνδέει πολίτες , τοπικές επιχειρήσεις και σχολικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες στον κοινό στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ανάπτυξης

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται  οι εξειδικευμένες δράσεις , προτάσεις και θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Αυτοδιοίκησης

Υπεύθυνος Τομέα από το ΔΣ Μ. Γεράνης