Τομεακές/ Επικοινωνίας & Διασύνδεσης

Στα πλαίσια της  προσαρμογής της χώρας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η ΕΕΔΣΑ μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα  διασύνδεσης (σχεδιασμού, επικοινωνίας και υλοποίησης δράσεων) και συνέργειας μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων, Κοινωνίας και Πολιτών.

Η μετάβαση από το Γραμμικό μοντέλο Ανάπτυξης στο μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας, απαιτεί επικοινωνία με τον επιστημονικό κόσμο, τα μέλη και φίλους της ΕΕΔΣΑ με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται οι εξειδικευμένες δράσεις, της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Επικοινωνίας και Διασύνδεσης.

Υπεύθυνος Τομεάρχης Κ. Μουστάκας konmoust@central.ntua.gr