Τομεακές/ Καινοτομίας & Τεχνολογιών

Η Καινοτομία στην Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων αφορά αφενός τον καινοτόμο συνδυασμό υφιστάμενων τεχνολογιών και αφετέρου τη βελτίωση της εφαρμοσμένης τεχνολογίας ή την ανάπτυξη νέας με στόχο είτε τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε τη βελτιστοποίηση σε ποιότητα/ποσότητα των ανακτημένων από τα απόβλητα υλικών ή/και ενέργειας, αλλά και την δημιουργία νέων α΄ υλών προς ενσωμάτωση σε νέα προϊόντα.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνέργειας Καινοτομίας και εφαρμοσμένης Τεχνολογίας είναι η ταχύτερη μετάβαση στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας. 

Υπεύθυνος Τομεάρχης ΣΚουλουμούνδρας  skouloumoundras@gmail.com