Τομείς Δράσης

Η ΕΕΔΣΑ οργανώνεται σε 5 Αναπτυξιακούς Τομείς Δράσης με 5 Τομεάρχες – Μέλη του ΔΣ και ολιγομελείς Γραμματείες Τομέων με μέλη/φίλους της ΕΕΔΣΑ .

Επιπλέον κατά περίπτωση μπορεί να συσταθούν Μόνιμες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας με μέλη της ΕΕΔΣΑ που λειτουργούν στο πλαίσιο του Τομέα Δράσης.

1. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Βιομηχανική Συμβίωση

3. Κοινωνικά & Νέες Τεχνολογίες

4. Οικονομικά

5. Νέες Πολιτικές & Καινοτομία

Οι Αναπτυξιακοί Τομείς Δράσης προετοιμάζουν την πολιτική/θέσεις της ΕΕΔΣΑ και οργανώνουν τις εκδηλώσεις για την προβολή της.

Περαιτέρω στόχος των Αναπτυξιακών Τομέων Δράσης είναι να

1. αναδείξουν την ΕΕΔΣΑ ως αξιόπιστο επιστημονικό φορέα και σύμβουλο της Πολιτείας & ως εξωστρεφή οργανισμό με παρεμβάσεις.

2. οργανώσουν πρωτοβουλίες Συνεργιών και Διασύνδεσης με άλλους φορείς

3. παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες προς τα μέλη και δυνατότητες ένταξης νέων συναδέλφων στην συλλογική δουλειά

4. διαδώσουν την τεχνογνωσία στις Περιφέρειες , ΦΟΔΣΑ , Δήμους κοκ.

5. οργανώσουν εκπαιδευτικές ημερίδες , εργαστήρια, συναντήσεις ανοιχτού διαλόγου κοκ.