Εγγραφή – Ανανέωση Συνδρομής

Για Φυσικά Πρόσωπα

Αίτηση Εγγραφής Τακτικών Μελών
Η Ανανέωση Συνδρομής μέλους Φυσικού Προσώπου μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK 
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979) του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ποσό: 30 ευρώ.

Για Φορείς - Μέλη της ΕΕΔΣΑ

Αίτηση Εγγραφής Φορέα
Η Ανανέωση Συνδρομής των Φορέων – Μελών της ΕΕΔΣΑ μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK 
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979) του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ποσό: 150 ευρώ.

Για Φοιτητές

Αίτηση Έκτακτου Μέλους – Φοιτητή
Η Ανανέωση Συνδρομής μέλους για Φοιτητές μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK 
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979) του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ποσό: 15 ευρώ.