Εγγραφή – Ανανέωση Συνδρομής

Για Φυσικά Πρόσωπα

Αίτηση Εγγραφής Τακτικών Μελών
Κόστος Εγγραφής Τακτικών μελών: 15,00 ευρώ
Η Ανανέωση Συνδρομής μέλους Φυσικού Προσώπου μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK 
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979)
Κόστος ετήσιας συνδρομής: 30,00 ευρώ.

Για Φορείς - Εταιρείες

Αίτηση Εγγραφής Φορέα
Κόστος Εγγραφής Φορέων – Εταιρειών μελών: 75,00 ευρώ
Η Ανανέωση Συνδρομής μέλους Φορέα μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK 
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979)
Κόστος ετήσιας συνδρομής: 150,00 ευρώ.

Για Φοιτητές

Αίτηση Έκτακτου Μέλους – Φοιτητή
Η Ανανέωση Συνδρομής έκτακτου μέλους μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK 
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979)
Κόστος ετήσιας συνδρομής: 15,00 ευρώ.