14.01.20_Ενημέρωση για την πρωτοβουλία “ReBrain Greece”

Διευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για την Κυκλική Οικονομία

Pushback on plastic brings other environmental issues

6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες _ 27 & 28.02.2020, Αθήνα

12.2019_2η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

16.12.19_H ΕΕΔΣΑ στο Επιστημονικό Επενδυτικό Φόρουμ «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ»

Χριστουγεννιάτικες Ευχές από την ΕΕΔΣΑ

11.12.19_H ΕΕΔΣΑ στο Urban Growth Conference 2019

27.11.19_Εκδήλωση με θέμα την Κυκλική Οικονομία στο ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη

16.12_19_ Eπιστημονικό – Επενδυτικό Φόρουμ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ / Ενέργεια, Υποδομές, Περιβάλλον, Divani Caravel