05.2020_4η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΙΤΑΝ: Πλατφόρμα συνεχούς ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας

22.04.20_Cement factories can put the brakes on global plastic pollution

14.04.20_European Commission: Waste management in the context of the coronavirus crisis

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ_Νέο Σχέδιο Δράσης ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία – Πρόσκληση για απόψεις

Αναλυτικές θέσεις της ΕΕΔΣΑ για ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 στο Εθνικό Δίκαιο

Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 _ΕΚΠΑΑ

Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό! – Oδηγίες Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

03.2020_3η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

Απόψεις & προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» σε σχέση με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α & Ζ