6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες _ 27 & 28.02.2020, Αθήνα

10.09.19_Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με το νέο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ

10.09.19_Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ

Με εντατικούς ρυθμούς προς το 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Coca-Cola announces largest ever sustainable initiative for water brand

18.07.19_Κοινή Συνεδρίαση Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔΣΑ

20.06.19_Ενίσχυση συνεργασίας της ΕΕΔΣΑ με τον Διεθνή Φορέα ISWA

20-22.6.2019_13η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ, Δελφοί

12.06.19_Οδηγία 2019/904 _ μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

10.06.19_Νέα έκθεση αξιολόγησης της διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων στη Μεσόγειο από την WWF