Πολιτική Απορρήτου

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.

Για την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας από τον Χρήστη, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το επίθετο και το email του Χρήστη.

Η ΕΕΔΣΑ συλλέγει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, για ζητήματα που ανάγονται στον σκοπό και στις δραστηριότητες της ΕΕΔΣΑ (δράσεις, εκδηλώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, ομάδες δράσης, κλπ.).

Η ΕΕΔΣΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσει στον μέγιστο βαθμό τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποκλειστικά για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ΕΕΔΣΑ. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων της ΕΕΔΣΑ (server, database, δικτύου κλπ) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες της ΕΕΔΣΑ δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

 

  1. ΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΕΔΣΑ δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει, μεταφέρει, δανείσει ή πωλήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτο μέρος.

Η ΕΕΔΣΑ παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν, μέσω απευθείας επικοινωνίας στο email info@eedsa.gr

 

  1. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η ΕΕΔΣΑ δύναται να περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΕΔΣΑ για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της ΕΕΔΣΑ υπόκειται στους όρους του παρόντος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των Υπηρεσιών της ΕΕΔΣΑ συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ΕΕΔΣΑ.