ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΙΤΑΝ: Πλατφόρμα συνεχούς ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας

22.04.20_Cement factories can put the brakes on global plastic pollution

14.04.20_European Commission: Waste management in the context of the coronavirus crisis

Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 _ΕΚΠΑΑ

Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό! – Oδηγίες Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

14.01.20_Ενημέρωση για την πρωτοβουλία “ReBrain Greece”

Διευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για την Κυκλική Οικονομία

Pushback on plastic brings other environmental issues

23 – 24.10.2019_GreenTech Symposium υπό την Αιγίδα της ΕΕΔΣΑ

Coca-Cola announces largest ever sustainable initiative for water brand