14.01.20_Ενημέρωση για την πρωτοβουλία “ReBrain Greece”

Διευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για την Κυκλική Οικονομία

Pushback on plastic brings other environmental issues

20-22.03.20_VERDE.TEC: Έκθεση – ώθηση για Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Καινοτομία & Start ups

23 – 24.10.2019_GreenTech Symposium υπό την Αιγίδα της ΕΕΔΣΑ

Coca-Cola announces largest ever sustainable initiative for water brand

20-22.6.2019_13η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ, Δελφοί

12.06.19_Οδηγία 2019/904 _ μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

10.06.19_Νέα έκθεση αξιολόγησης της διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων στη Μεσόγειο από την WWF

03-05.06.19_World Circular Economy Forum 2019