12.2020_6η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

Χριστουγεννιάτικες Ευχές από την ΕΕΔΣΑ

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νομού για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 & 2018/852 για τα Απόβλητα & τις Συσκευασίες

09.12.20_ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΔΣΑ

ISWA World Congress 2021, Athens, 4-7 October 2021 – Call for Abstracts

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

09.2020_5η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

SAVE THE DATE: 2-7 Oct 2021, World Congress 2021, Athens Greece

07.09.20_”Thessaloniki Sustainability Summit” , Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη