03.08.2023_Συγκρότηση Επιτροπής Βορείου Ελλάδος ΕΕΔΣΑ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ, και στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων της σε σημαντικές γεωγραφικές περιοχές, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕΕΔΣΑ.

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΣΑ και τα ονόματα των Μελών της Επιτροπής.