25.07.2023_ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΕΔΣΑ_ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΕΕΔΣΑ κατέθεσε υπόψη του Υπουργού ΠΕΝ τις απόψεις της, αναφορικά στο θέμα της Αναδιοργάνωσης Εθνικού Πλαισίου Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες αρχείο των απόψεων ΕΕΔΣΑ.