ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΔΣΑ

To ΔΣ της ΕΕΔΣΑ αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης για τις αλλαγές που απαιτούνται στο ισχύον καταστατικό της ώστε να εκσυγχρονιστεί, και να:

  1. Αποτυπώσει τα νέα θέματα που αφορούν στην Κυκλική Οικονομία πέραν της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
  2. Δώσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο οργάνωσης για την παραγωγή θέσεων / προτάσεων / δράσεων
  3. Δώσει την δυνατότητα εξ αποστάσεων συμμετοχής σε όλα τα όργανα / διαδικασίες Εκλογές / ΓΣ / ΔΣ / Επιτροπές κλπ. με συμμετοχή μελών της από όλη την Ελλάδα
  4. Διαμορφώσει ένα πλαίσιο λειτουργίας του βασικού οργάνου (ΔΣ) με αυξημένες αρμοδιότητες και ταυτόχρονα θητείες για την σταδιακή ανανέωση με τρόπο που δεν επηρεάζει την συνέχεια  του έργου της.

Ο  συνημμένος Πίνακας (pdf)  με τις προτεινόμενες αλλαγές από το συνημμένο ισχύον καταστατικό (pdf)  έχει προκύψει από 3μήνη επεξεργασία 5μελούς Επιτροπής Διαβούλευσης που συνέστησε το ΔΣ, με έμπειρους συναδέλφους πρώην Προέδρους, μέλη ΔΣ και Πρόεδρο της Επιτροπής τον πρώην ΓΓ της ΕΕΔΣΑ Α. Παπαδάκη, που τον ευχαριστούμε για την συμβολή του.

Παρακαλούμε τα μέλη και φίλους μας να καταθέσουν τις απόψεις τους έως 20/8 στο Info@eedsa.gr με αναφορά – χαρακτηρισμό ΣΥΜΦΩΝΩ / ΔΙΑΦΩΝΩ κατ΄ αρθρο και στην περίπτωση αυτή με παράθεση κάποιας αντιπρότασης αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε γενικό σχόλιο για το ισχύον καταστατικό, είναι επίσης ευπρόσδεκτο.

Για την ΕΕΔΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕΔΣΑ              ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ              ΕΕΔΣΑ

Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ             Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ                           Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

 

Εδώ θα βρείτε τον Πίνακα Αλλαγών Καταστατικού προς Διαβούλευση

Εδώ θα βρείτε το ισχύον Καταστατικό της ΕΕΔΣΑ.