ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

___________________________________

Προς: Όλα τα Μέλη της ΕΕΔΣΑ

 

Για να δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Κατόπιν Απόφασης του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και  σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη της ΕΕΔΣΑ να παρευρεθούν στην τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα γίνει:

Την Παρασκευή 6 Noεμβρίου 2020

στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αίθουσα «Ουρανός»

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του Καταστατικού, με τα ίδια θέματα,

την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρες από 16.00 π.μ. έως 21.00 μ.μ.
στον ίδιο χώρο.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ, αντιλαμβανόμενο τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία για τις συναθροίσεις, αλλά και την ανάγκη ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας μετά από την εξάντληση όλων των προθεσμιών, έχει λάβει όλα τα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας όπως:

 1. Έχει διασφαλίσει πλήρως το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο, χρησιμοποιώντας για την διαδικασία της εκλογο-απολογιστικής ΓΣ, 3 ενιαίους μεγάλους χώρους του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ. (Το ξενοδοχείο εφαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο Τουρισμού, και έχει λάβει το σήμα «Health First», ενώ έχει επίσης αξιολογηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση την υπηρεσία
  “Safe Restart” για το επίπεδο εφαρμογής προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς μεταδοτικών ασθενειών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.titania.gr/el/covid-19-enimerosi/ )
 2. Έχει προβλέψει επαρκές διάστημα (16.00 -21.00) μέσα στην ημέρα, ώστε να υπάρχει σταδιακή προσέλευση και να μη δημιουργηθεί συνωστισμός κατά την ΓΣ και την ψηφοφορία. 
 3. Έχει μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση του χρόνου στα θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση της  ΓΣ με στόχο την άμεση εκκίνηση της ψηφοφορίας στις 17.00.
 4. Παρακαλεί για την συνεργασία σας  στην θερμομέτρηση κατά την  προσέλευση,  για την χρήση  μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων.
 5. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στη ΓΣ κάποιου μέλους για οποιοδήποτε λόγο, υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 7.4 του καταστατικού, υπάρχει η δυνατότητα  να εκπροσωπηθεί από  άλλο  παριστάμενο μέλος στη ΓΣ δια απλής εξουσιοδότησης.
  Το κάθε παριστάμενο μέλος στην ΓΣ δύναται να εκπροσωπεί κατά μέγιστο άλλους δύο με απλή εξουσιοδότηση τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της τακτικής Γ.Σ.

 1. Γενική Ενημέρωση και Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τρέχουσα θητεία.
 2. Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας θητείας του Δ.Σ..
 3. Έλεγχος και έγκριση λογοδοσίας του Δ.Σ. (§ 7.8 Καταστατικού).
 4. Συζήτηση επί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕΔΣΑ και Προγραμματισμός Ενεργειών για το 2020-2022– Προτάσεις Μελών Γ.Σ.
 5. Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8.1.3 του καταστατικού, οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 3 ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι έως 03/11).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς υπόψη του Γ.Γ. της ΕΕΔΣΑ Α. Παπαδάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eedsa.gr .

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8.1.8, όσοι συμπλήρωσαν 3 συνεχόμενες θητείες, δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες αυτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του καταστατικού, δικαίωμα εκλογής στα Όργανα έχουν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Η ταμειακή τακτοποίηση, μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία υπάρχει δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών  (για  Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις), ως εξής:

Οφειλές συνδρομών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων (καταβολή και ρύθμιση)

 • Για οφειλές της περιόδου των 2 τελευταίων ετών,  τουλάχιστον του 50% της οφειλής 
 • Για οφειλές περισσοτέρων  ετών, θεωρείται ως ταμειακή τακτοποίηση η καταβολή 40,00 € για φυσικά πρόσωπα και 150,00 € για  επιχειρήσεις

 

Με εντολή του Δ.Σ.,
Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ                         Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ        ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Υ.Γ.: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, αναμένεται στην πρώτη συνεδρίαση να μην υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, και η συνεδρίαση να λάβει τελικά χώρα την 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρες από 16.00 π.μ. έως 21.00 μ.μ.

στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αίθουσα ΟΥΡΑΝΟΣ

 

Για να δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf πατήστε εδώ