ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

___________________________________

Προς: Όλα τα Μέλη της ΕΕΔΣΑ

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

 

Κατόπιν της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τα νέα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, που αφορούν σε περιοχές της Ελλάδας μεταξύ των οποίων και η Αττική όπου έχει έδρα η ΕΕΔΣΑ, εκδόθηκε νέα  Απόφαση του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και  σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού.

Με βάση αυτή αναβάλλονται οι εκλογές που είχαν ανακοινωθεί για τον Νοέμβριο και καλούνται τα μέλη της ΕΕΔΣΑ να παρευρεθούν σε νέα ημερομηνία εντός του Δεκεμβρίου στην τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα γίνει:

 

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αίθουσα «Ουρανός»

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του Καταστατικού, με τα ίδια θέματα,

την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες από 16.00 π.μ. έως 21.00 μ.μ.
στον ίδιο χώρο.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ, αντιλαμβανόμενο τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία για τις συναθροίσεις, αλλά και την ανάγκη ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας μετά από την εξάντληση όλων των προθεσμιών, έχει λάβει όλα τα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας όπως:

 1. Έχει διασφαλίσει πλήρως το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο, χρησιμοποιώντας για την διαδικασία της εκλογο-απολογιστικής ΓΣ, 3 ενιαίους μεγάλους χώρους του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ. (Το ξενοδοχείο εφαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο Τουρισμού, και έχει λάβει το σήμα «Health First», ενώ έχει επίσης αξιολογηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση την υπηρεσία
  “Safe Restart” για το επίπεδο εφαρμογής προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς μεταδοτικών ασθενειών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.titania.gr/el/covid-19-enimerosi/ )

2             Έχει προβλέψει επαρκές διάστημα (16.00 -21.00) μέσα στην ημέρα, ώστε να υπάρχει σταδιακή προσέλευση και να μη δημιουργηθεί συνωστισμός κατά την ΓΣ και την ψηφοφορία.

 1. Έχει μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση του χρόνου στα θέματα προς ενημέρωση και συζήτηση της  ΓΣ με στόχο την άμεση εκκίνηση της ψηφοφορίας στις 17.00.
 2. Παρακαλεί για την συνεργασία σας  στην θερμομέτρηση κατά την  προσέλευση,  για την χρήση  μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων.
 3. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στη ΓΣ κάποιου μέλους για οποιοδήποτε λόγο, υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 7.4 του καταστατικού, υπάρχει η δυνατότητα  να εκπροσωπηθεί από  άλλο  παριστάμενο μέλος στη ΓΣ δια απλής εξουσιοδότησης.  Το κάθε παριστάμενο μέλος στην ΓΣ δύναται να εκπροσωπεί κατά μέγιστο άλλους δύο με απλή εξουσιοδότηση τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της τακτικής Γ.Σ.

 1. Γενική Ενημέρωση και Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τρέχουσα θητεία.
 2. Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας θητείας του Δ.Σ..
 3. Έλεγχος και έγκριση λογοδοσίας του Δ.Σ. (§ 7.8 Καταστατικού).
 4. Συζήτηση επί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕΔΣΑ και Προγραμματισμός Ενεργειών για το 2020-2022– Προτάσεις Μελών Γ.Σ.
 5. Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8.1.3 του καταστατικού, οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να υποβληθούν από 02/11 και το αργότερο 3 ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι έως 06/12).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς υπόψη του Γ.Γ. της ΕΕΔΣΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eedsa.gr .

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8.1.8, όσοι συμπλήρωσαν 3 συνεχόμενες θητείες, δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες αυτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του καταστατικού, δικαίωμα εκλογής στα Όργανα έχουν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Η ταμειακή τακτοποίηση, μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία υπάρχει δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών  (για  Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις), ως εξής:

Οφειλές συνδρομών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων (καταβολή και ρύθμιση)

 • Για οφειλές της περιόδου των 2 τελευταίων ετών,  τουλάχιστον του 50% της οφειλής 
 • Για οφειλές περισσοτέρων  ετών, θεωρείται ως ταμειακή τακτοποίηση η καταβολή 40,00 € για φυσικά πρόσωπα και 150,00 € για  επιχειρήσεις

Υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των Οικονομικών Εκκρεμοτήτων και με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΔΣΑ: ALPHA BANK: GR0301408580858002002001979, είτε με μετρητά αυθημερόν.

 

Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμώντας την εξέλιξη της πανδημίας και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης θα ενημερωθείτε για κάθε περαιτέρω αλλαγή.

 

Με εντολή του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ Ο Γεν. Γραμματέας
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ                      

     

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

 

  Υ.Γ.: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, αναμένεται στην πρώτη συνεδρίαση να μην υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, και η συνεδρίαση να λάβει τελικά χώρα την 

 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες από 16.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.

 

στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αίθουσα ΟΥΡΑΝΟΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ