Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 _ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ έχει συντάξει την Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 (Επικαιροποίηση της έκθεσης κατάστασης περιβάλλοντος 2018) με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της ΕΚΠ 2018 ως προς τα ακόλουθα θέματα/ενότητες:
– Διαχείριση Αποβλήτων
– Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα (δηλ. περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντικοί έλεγχοι, ΕΜΑS και Εcolabel)
– Κλιματική Αλλαγή
– Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
– Διαχείριση Υδατικών Πόρων (μόνο ως προς τις πλημμύρες και τα ύδατα κολύμβησης)
– Φύση – Βιοποικιλότητα

Η επικαιροποιημένη έκθεση περιλαμβάνει στο τέλος κάθε ενότητας συμπεράσματα και εκτιμήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Για να διαβάσετε την επικαιροποιημένη Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑΑ πατήστε εδώ.