26.11.19_Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, εναρκτήρια συνεδρίαση

Την Τρίτη 26/11/19 η ΕΕΔΣΑ συμμετείχε στην 1η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων Κυκλικής Οικονομίας,
κατόπιν πρόσκλησης του ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ
κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας κατέθεσε τις ώριμες προτάσεις της ΕΕΔΣΑ, για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ελλάδας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, σε 4 πυλώνες.

Για να διαβάσετε το πλήρες Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ