10.06.19_Νέα έκθεση αξιολόγησης της διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων στη Μεσόγειο από την WWF

Το δίκτυο του WWF έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα έκθεση αξιολόγησης της διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων στη Μεσόγειο. Στην έκθεση ανιχνεύονται οι αιτίες που συντελούν στη διόγκωση της πλαστικής ρύπανσης της Μεσογείου και προτείνονται μέτρα για τον περιορισμό της, με έμφαση στην ανάκτηση και αξιοποίηση των πλαστικών αποβλήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η WWF προχώρησε στην έκδοση ενός πρακτικού οδηγού για την Ελλάδα, όπου γίνονται εκτιμήσεις για το μέγεθος του προβλήματος διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων και εντοπίζονται οι πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας.

Το σχετικό δελτίο τύπου μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.wwf.gr/news/2268-570-000

Η WWF ευελπιστεί η συγκεκριμένη έκθεση να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στον κοινό αγώνα ελαχιστοποίησης της πλαστικής ρύπανσης και καλύτερης διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων.