Εκλογή Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου ως Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού IWWG

Kατά τη διάρκεια του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου VENICE 2018 – 7th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, o Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Γιδαράκος εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του διεθνούς επιστημονικού οργανισμού IWWG – International Waste Working Group για την περίοδο 2021-2022, μεταξύ δεκάδων αξιόλογων συναδέλφων του από ολόκληρο τον κόσμο. Η εν λόγω εκλογή προϋποθέτει ακόμη την ανάληψη της αντιπροεδρίας του οργανισμού για τη διετία 2019-2020.

Ο IWWG ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου επιστημόνων, που θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και την προώθηση γνώσης επί της ορθής διαχείρισης αποβλήτων παγκοσμίως. Σήμερα αριθμεί εκατοντάδες μέλη και δραστηριοποιείται στην διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την ανάπτυξη ομάδων εργασίας και την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων. To IWWG διαθέτει δύο υψηλού επιπέδου περιοδικά: το Waste Management, που εκδίδεται από τoν εκδοτικό οίκο Elsevier και τους Καθ. Umberto Arena, Pinjing He και Morton Barlaz, όπως επίσης και το Detritus, που εκδίδεται από τoν εκδοτικό οίκο CISA και τον Καθ. Raffaello Cossu.

Έπειτα από μια στενότατη δεκαετή συνεργασία του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου με τον συγκεκριμένο οργανισμό και τη συνδιοργάνωση έξι επιτυχημένων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην έδρα του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα μέλη του 18μελούς συμβουλίου του IWWG, αναγνώρισαν την έως τώρα συμβολή του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και τη δυνατότητα εξέλιξης των δράσεων του οργανισμού από τον ίδιο.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή, όχι μόνο για το πρόσωπο του Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου, αλλά και για το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο μέσω της συγκεκριμένης εκλογής, εδραιώνει μια ακόμη συνεργασία με αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα του εξωτερικού και ενισχύει την παρουσία του σε έναν ακόμη τομέα δραστηριοποίησης της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, εκείνον της διαχείρισης αποβλήτων.

Φωτογραφικό υλικό: https://www.tuc.gr/index.php?id=2786&tx_news_pi1%5Bnews%5D=17007&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a281aed174181c48dc2201fdbd8c9721