ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS – Ενημερωτικό Σημείωμα Plastic Twist

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι εταίρος στο ICT ευρωπαϊκό έργο “PlasticTwist: An open platform for plastic lifecycle awareness, monetization, and sustainable innovation”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του θέματος «Συλλογικές πλατφόρμες ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική καινοτομία» του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Δείτε εδώ το πλήρες Ενημερωτικό Σημείωμα