Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕΕΔΣΑ έως 20/7/2023

Το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων της σε σημαντικές γεωγραφικές περιοχές, αποφάσισε να διερευνήσει με δημόσια πρόσκληση το ενδιαφέρον των μελών και φίλων της για   στελέχωση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ).

Η ΕΒΕ ΕΕΔΣΑ, θα έχει γεωγραφική εμβέλεια σε 3 Περιφέρειες (Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)  με έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Η ΕΒΕ θα απαρτίζεται από μέλη και φίλους της ΕΕΔΣΑ (φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών προσώπων μελών της ΕΕΔΣΑ) με έδρα στις 3 ανωτέρω Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ