Προτάσεις ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο: “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων”

Η ΕΕΔΣΑ κατέθεσε υπόψη του Υπουργού ΠΕΝ τις Προτάσεις της, επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής»

 Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες αρχείο των Προτάσεων της ΕΕΔΣΑ.