01.12.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς: Όλα τα Μέλη της ΕΕΔΣΑ

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 25/10/2022 απόφασης του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), καλούνται τα μέλη της ΕΕΔΣΑ να παρευρεθούν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), που θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, κτίριο Βιβλιοθήκης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), αίθουσα Τηλεδιάσκεψης I.

την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες από 15.30 μ.μ. έως 17.00 μ.μ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΕΔΣΑ σύμφωνα με την ομόφωνη Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΣΑ της συνεδρίασης αυτού της 25ης Οκτωβρίου 2022
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 στις 15:30, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, κτίριο Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Ι.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία: Τηλέφωνο: 6984 301831, e-mail: info@eedsa.gr.

Με εντολή του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ        Ο Γεν. Γραμματέας

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ