12.09.22_Εκδήλωση της ΕΕΔΣΑ στη ΔΕΘ για την Κυκλική Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η ΕΕΔΣΑ, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, και υπό την αιγίδα της HELEXPO-ΔΕΘ, οργάνωσε στις 12/9/2022  3-ώρη συζήτηση με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα».

Η  συζήτηση έλαβε χώρα παρουσία 100 και πλέον μελών και φίλων της ΕΕΔΣΑ,  σε μορφή πάνελ στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ι. Βελλίδης». Συζητήθηκαν από 7 εκπροσώπους της πολιτείας,   παραγωγικών, επιστημονικών  και  αυτοδιοικητικών φορέων οι προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή, των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών σχεδιασμών που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα.

Για να δείτε το πλήρες Δελτίο της ΕΕΔΣΑ πατήστε εδώ.