2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 7o Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, 29-30/09/2022, Αθήνα

7ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

 

“Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία

Ευκαιρίες & Κίνδυνοι”

 

Αθήνα, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2022

στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων, όπως μπορείτε να δείτε και αναλυτικά πιο κάτω. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στα παρακάτω ερευνητικά πεδία, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους.

Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση και να υποβάλετε έως την 13η Iουνίου 2022 την περίληψη της συμμετοχής σας ως αρχείο *.doc.

Προσοχή: Οι υποβολές γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποβολές 7ο Συνέδριο.

Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη γραμματεία του Συνεδρίου έως την 1η Αυγούστου 2022.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και στρογγυλά τραπέζια με βάση την παραπάνω θεματολογία. Όλες οι εργασίες και οι συζητήσεις θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Για να δείτε την Θεματολογία του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς, πατήστε εδώ. 

Για να τυπώσετε την 2η Πρόσκληση Υποβολής, πατήστε εδώ.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα Χορηγικά Πακέτα του 7ου Συνέδριου της ΕΕΔΣΑ. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες

Με εκτίμηση,

 

O Πρόεδρος                                               Ο Πρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής              της Οργανωτικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ