14.06.2021_Δράση και μετά την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου πέρασε. Αυτή την στιγμή επιλέγουμε ως ΕΕΔΣΑ  για να διαδώσουμε το μήνυμα μας ώστε να αφυπνιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι  και να αναλάβουν δράση.

Διαβάστε εδώ το πλήρες Δελτίο της ΕΕΔΣΑ.