6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες _ 27 & 28.02.2020, Αθήνα

 

6o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας
Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες
 

Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με την υποστήριξη της International Solid Waste Association (ISWA), διοργανώνει το 6οΣυνέδριό της με τίτλο: ΕΛΛΑΔΑ 2020- Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας – Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες προτεραιότητες της κυκλικής οικονομίας, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στα μέτρα για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη διαχείριση των αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων όπως φαίνεται αναλυτικά στην θεματολογία του Συνεδρίου. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Διαβάστε εδώ την 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την Πρόσκληση Χορηγίας πατήστε εδώ

Για τα ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ του Συνεδρίου πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://conference2020.eedsa.gr/