10.09.19_Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ

Την Τρίτη 10/9/2019 έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ με το νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μ. Γραφάκο.

Στην πολύ ουσιαστική συνάντηση αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Στα ειδικότερα θέματα διαπιστώθηκε η συμφωνία των θέσεων της ΕΕΔΣΑ με τις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Γ.Γ. του ΥΠΕΝ.

Για να διαβάσετε το πλήρες Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ