Εναρκτήρια Συνεδρίαση Γραμματειών Τομέων ΕΕΔΣΑ

Η ΕΕΔΣΑ, σε συνέχεια δημόσιων προσκλήσεων, στελέχωσε πρόσφατα τις 5 Γραμματείες των αναπτυξιακών Τομέων Δράσης, καθώς και της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕΕΔΣΑ.

30 αξιόλογα μέλη και φίλοι της ΕΕΔΣΑ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για εθελοντική ενεργό συμμετοχή στο έργο και τις δράσεις της ΕΕΔΣΑ, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικά και άλλες συμμετοχές σε αυτή την πρωτοβουλία. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται πράξη ο αρχικός στόχος της διεύρυνσης της ΕΕΔΣΑ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Eναρκτήρια Συνεδρίαση Γραμματειών Τομέων