Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕΕΔΣΑ

Το ΔΣ της  ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων της σε σημαντικές γεωγραφικές περιοχές, αποφάσισε τη διερεύνηση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ).

Η ΕΒΕ ΕΕΔΣΑ, θα έχει γεωγραφική εμβέλεια στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα στην Θεσσαλονίκη. Επικεφαλής της θα είναι το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΕΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ ΚΜ και Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Η ΕΒΕ θα απαρτίζεται από μέλη της ΕΕΔΣΑ (φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών προσώπων μελών της ΕΕΔΣΑ) με έδρα την Βόρεια Ελλάδα. Οι συνεδριάσεις της θα φιλοξενούνται στην Θεσσαλονίκη.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ