ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΣΑ 2015

«Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»
«Waste & Resources Synergies towards a Circular Economy in Greece & Mediterranean Countries»

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα (EN)

Φωτογραφίες