5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ:
«Η Διαχείριση Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία»

Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων (pdf)

Φωτογραφίες (1)

Φωτογραφίες (2)

Πρόγραμμα (EN)