5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ:
«Η Διαχείριση Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία»

Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων (pdf)

5ο Διεθνές Συνεδριο ΕΕΔΣΑ_Φωτογραφικό Αρχείο 1.pdf

5ο Διεθνές Συνεδριο ΕΕΔΣΑ_Φωτογραφικό Αρχείο 2.pdf

Πρόγραμμα (EN)