15.12.22_Δυναμική Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ με 5 Κατευθυντήριες Προτάσεις στο Συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

Το Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 15/12/2022 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ήταν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με φορέα διοργάνωσης την
ENIGMA MG.

Η ΕΕΔΣΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Γιώργο Ηλιόπουλο, σε ειδική ενότητα με τίτλο “Οι προκλήσεις της Νέας Εποχής”, ενώ σε άλλες ενότητες τοποθετήθηκαν ο Μιχάλης Γεράνης, Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ, ως Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο  Σπύρος Κουλουμούνδρας, μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ, ως  στέλεχος της ΤΕΡΝΑ και ο  Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, Αν. Μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ, ως Καθηγητής του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Για να διαβάσετε το πλήρες Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΣΑ πατήστε εδώ.