ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΔΣΑ: Πρόταση για Νέο Κανονισμό της ΕΕ για τις Συσκευασίες & τα Απορρίμματά τους

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στις 30/11/2022 πρότεινε τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  σε επίπεδο ΕΕ για τις συσκευασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της συνεχώς αυξανόμενης πηγής αποβλήτων και απογοήτευσης των καταναλωτών.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε:  

Α)  Την Πρόταση. 
Σημείωση στις σελ. 12-17 υπάρχει η περίληψη των Άρθρων

Β) Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Πρόταση 
Η Πρόταση αυτή αφού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποτελέσει τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της ΕΕ υποχρεωτικής εφαρμογής για την Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ, όσον αφορά στις συσκευασίες και τα απορρίμματα τους,  Θα αντικαταστήσει τον ισχύον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της ΕΕ που θεσπίστηκε το 1994 η οποία δεν κατόρθωσε να μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η υπερβολική χρήση περιττών συσκευασιών η αύξηση των ποσοτήτων μη ανακυκλώσιμων συσκευασιών εντός του μείγματος συσκευασιών· οι επισημάνσεις που προκαλούν σύγχυση και δυσχεραίνουν τη διαλογή για τους καταναλωτές· και η πολύ χαμηλή χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου στις πλαστικές συσκευασίες, γεγονός που σημαίνει τεράστια απώλεια πολύτιμων πόρων.

Κατά μέσο όρο, κάθε Ευρωπαίος παράγει ετησίως σχεδόν 180 kg απορριμμάτων συσκευασιών. Οι συσκευασίες είναι ένα από τα κύρια προϊόντα που χρησιμοποιούν παρθένα υλικά, καθώς το 40 % των πλαστικών υλών και το 50 % του χαρτιού που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προορίζονται για συσκευασίες.

Αν δεν αναληφθεί δράση, η ΕΕ θα σημειώσει πρόσθετη αύξηση κατά 19% στα απορρίμματα συσκευασιών έως το 2030, ενώ στην περίπτωση των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, αύξηση ακόμη και κατά 46%.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες έχουν τους εξής στόχους :

  • Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των απορριμμάτων συσκευασιών κατά 15 % έως το 2040 κατά κεφαλήν ανά κράτος μέλος, σε σύγκριση με το 2018. Αυτό θα οδηγήσει σε συνολική μείωση των αποβλήτων στην ΕΕ κατά περίπου 37 % σε σύγκριση με το σενάριο χωρίς αλλαγή της νομοθεσίας. Θα επιτευχθεί τόσο μέσω της επαναχρησιμοποίησης όσο και μέσω της ανακύκλωσης.
  • Όσον αφορά την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ή της επαναπλήρωσης των συσκευασιών, οι οποίες μειώθηκαν αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια, οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν ένα ορισμένο ποσοστό των προϊόντων τους στους καταναλωτές σε επαναχρησιμοποιήσιμες ή επαναπληρούμενες συσκευασίες, για παράδειγμα συσκευασμένα ποτά και γεύματα ή παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα υπάρξει επίσης κάποια τυποποίηση των μορφοτύπων συσκευασίας και σαφής επισήμανση των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.
  • Για την αντιμετώπιση των σαφώς περιττών συσκευασιών, θα απαγορευτούν ορισμένοι τύποι συσκευασιών, για παράδειγμα συσκευασίες μιας χρήσης για τρόφιμα και ποτά όταν καταναλώνονται σε εστιατόρια και καφετέριες, συσκευασίες μιας χρήσης για φρούτα και λαχανικά, μικρές φιάλες σαμπουάν και άλλες μικρές συσκευασίες σε ξενοδοχεία.
  • Πολλά μέτρα αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις συσκευασίες πλήρως ανακυκλώσιμες έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό κριτηρίων σχεδιασμού για τις συσκευασίες, τη δημιουργία υποχρεωτικών συστημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης για τις πλαστικές φιάλες και τα δοχεία αλουμινίου, και τον σαφή προσδιορισμό των πολύ περιορισμένων τύπων συσκευασιών που πρέπει να είναι λιπασματοποιήσιμοι, ώστε οι καταναλωτές να τις απορρίπτουν σε περιέκτες βιολογικών αποβλήτων.
  • Θα υπάρχουν επίσης υποχρεωτικά ποσοστά ανακυκλωμένου περιεχομένου που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι παραγωγοί σε νέες πλαστικές συσκευασίες. Αυτό θα συμβάλει στη μετατροπή του ανακυκλωμένου πλαστικού σε πολύτιμη πρώτη ύλη, όπως καταδεικνύεται ήδη από το παράδειγμα των φιαλών PET στο πλαίσιο της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης.
  • Η πρόταση θα εξαλείψει τη σύγχυση σχετικά με το ποια συσκευασία ανήκει σε ποιον κάδο ανακύκλωσης. Κάθε συσκευασία θα φέρει επισήμανση στην οποία θα αναγράφεται από τι υλικά παρασκευάστηκε και σε ποια ροή αποβλήτων πρέπει να απορρίπτεται. Οι περιέκτες συλλογής αποβλήτων θα φέρουν τις ίδιες επισημάνσεις. Τα ίδια σύμβολα θα χρησιμοποιούνται παντού στην ΕΕ.