Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα ως προς την διαχείριση των αποβλήτων

Το 2018 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο για την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων το 2020.

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα:

Early_Warning_Report_Greece_Final

Early Warning System_Final_Report

early_warning_report_EL