4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Ουσιαστικός διάλογος και για πρώτη φορά σύγκληση απόψεων με τη συμμετοχή άνω των 300
συνέδρων.

Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων (pdf)

Πρόγραμμα

Φωτογραφίες