ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Πράσινο φως» για τo πρώτο Πράσινο Σημείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Πράσινο φως» για τo πρώτο Πράσινο Σημείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ωρίμανσης για την κατασκευή και λειτουργία σε χώρο ιδιοκτησίας του, του πρώτου Πράσινου Σημείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο αποτελεί και ένα από τα 10 πρώτα σε πανελλαδικό επίπεδο. Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση δόθηκε με την υπαγωγή του έργου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και την έκδοση ειδικών όρων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 21/8/2018.

Το Πράσινο Σημείο είναι ο δημοτικός χώρος, όπου θα γίνεται χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που εμπίπτουν σε διάφορες κατηγορίες, πέραν των αποβλήτων συσκευασιών και περιλαμβάνουν: διάφορα είδη χαρτιού, μετάλλων, πλαστικού και γυαλιού, πράσινα και ογκώδη απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λίπη και έλαια, υφάσματα και άλλα είδη.
Οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν εκεί τα απόβλητά τους και ακολουθώντας μία κυκλική διαδρομή εντός του χώρου, θα καθοδηγούνται με τη βοήθεια ανάλογης σήμανσης στις κατάλληλες θέσεις απόθεσης για την χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμών υλικών τους, τα οποία στη συνέχεια θα προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
Η λειτουργία των πράσινων σημείων συμβάλει στην προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων και λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών.
Το πράσινο σημείο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητη δημοτική έκταση 8,7 στρ. και θα συνδυαστεί με τη δημιουργία Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης εντός του οικοπέδου, συνοδευόμενο από τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να αποτελέσει χώρο ενημέρωσης σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα ικανό να φιλοξενεί ανάλογες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Το φθινόπωρο αναμένεται η κατάθεση πρότασης για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, με στόχο την άμεση δημοπράτηση του έργου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές περιβαλλοντικών έργων» (www.epta.gr) συνέβαλλε στην εξέλιξη αυτή υποστηρίζοντας την σύμπραξη μελετητών που εκπόνησε την μελέτη ωρίμανσης του έργου στο πλαίσιο σύμβασης με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.

Επικοινωνία: ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15238 Τηλ. 210-6086300 Fax 210-6086302

πρασινοφως


Η ΕΠΤΑ (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:

Περιβαλλοντική Πολιτική
Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων