08-09.04.19_Παρουσία της ΕΕΔΣΑ στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας

Η ΕΕΔΣΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Α. Κατσιάμπουλα, τον π. Πρόεδρο και μέλος Ε.Ε. της ΕΕΔΣΑ Καθ. ΕΜΠ Α. Ανδρεόπουλο και τον Αντιπρόεδρο Γ. Ηλιόπουλο,
στο εξαιρετικά επιτυχημένο, διήμερο 1ο φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας (https://www.circular-economy.gr) που διεξήχθη στις 8 & 9 Απριλίου 2019 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της ΕΕ & της ΟΚΕ.

Πατήστε εδώ για το σχετικό Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΕΔΣΑ, κ. Αλ. Κατσιάμπουλα στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας

Παρουσίαση Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ, κ. Γ. Ηλιόπουλου στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας