Σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»

Υπεγράφη τον Ιούνιο του 2018 η σύμβαση σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για την κατασκευή και λειτουργία τριών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Την μελέτη εφαρμογής των ανωτέρω έχει αναλάβει η ENVIROPLAN AE, επικεφαλής σύμπραξης μελετητών.