22.03.22_18 Φορείς Συνεργάζονται για Διάλογο & Προτάσεις στο Πλαίσιο του 7ου Συνέδριου ΕΕΔΣΑ

13.04.22_4ο ΣΔΙΤ FORUM, Αθήνα, Divani-Caravel

01_02.2022_9η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

19.03.22_Verde.tec 2022_Συζήτηση για την Κυκλική Οικονομία, Διοργάνωση ΕΕΔΣΑ

Προτάσεις ΕΕΔΣΑ για επιτάχυνση εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων από Δήμους και ΦΟΔΣΑ

22.02.22_Σημαντικές Αποφάσεις στην Συνάντηση Δ.Σ. της ΕΕΔΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΕΕΔΣΑ & ΠΑΣΕΠΠΕ 2022

23.02.2022 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΕΕΔΣΑ & ΠΑΣΕΠΠΕ

11.01.22_Σημαντικές Αποφάσεις στο πρώτο ΔΣ της ΕΕΔΣΑ για την νέα χρονιά

12.2021_8η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ