Απολογισμός ενός χρόνου επιβολής ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους για την πλαστική σακούλα

Καμπάνια Ενημέρωσης Green Mission

“Κυκλική Οικονομία Ελληνικου τύπου” εν έτη 2019!

Δελτίο Τύπου ΕΕΔΣΑ: Θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τις «Ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία» που έθεσε σε διαβούλευση το ΥΠΕΝ

ΘΕΣΕΙΣ της ΕΕΔΣΑ για τις «Ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, τη διαλογή στη πηγή και την κυκλική οικονομία»

Alliance to End Plastic Waste

European Circular Economy Platform

Announcement 10th European Slag Conference 8th-11th October 2019, Thessaloniki, Greece

Δήμος Αγ. Παρασκευής

Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης Δήμου Παλλήνης