Προτάσεις ΕΕΔΣΑ για επιτάχυνση εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ Βιοαποβλήτων από Δήμους και ΦΟΔΣΑ

Η ΕΕΔΣΑ απέστειλε επιστολή με τις θέσεις της στον ΓΓ Συντονισμού Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την υφιστάμενη κατάσταση και τα εμπόδια που υπάρχουν καθώς και τις αντίστοιχες προτάσεις για ενέργειες, ώστε να ξεπεραστούν το ταχύτερο δυνατόν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωριστής συλλογής.
Ειδικότερα, στην επιστολή που κοινοποιείται στους Υπουργούς ΠΕΝ Κ. Σκρέκα και Εσωτερικών Μ. Βορίδη και στον Πρόεδρο ΚΕΔΕ Δ. Παπαστέργιου, επισημαίνεται η αναγκαιότητα της επιτάχυνσης και οι προτάσεις για
εφαρμογή μέσω νομοθετικών και χρηματοδοτικών μεθόδων.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των θέσεων της ΕΕΔΣΑ πατήστε εδώ.