Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ) ΕΕΔΣΑ

16.02.19_Συζήτηση για την Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας Διοργάνωση της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της Έκθεσης Verde.tec 2019

07.04.19_Let’s do it Greece 2019

18.02.19_ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΕΔΣΑ

23.01.19_Πράσινο φως για την Δέσμη 6 Δράσεων από το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ

Απολογισμός ενός χρόνου επιβολής ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους για την πλαστική σακούλα

Καμπάνια Ενημέρωσης Green Mission

Δελτίο Τύπου ΕΕΔΣΑ: Θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τις «Ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία» που έθεσε σε διαβούλευση το ΥΠΕΝ

ΘΕΣΕΙΣ της ΕΕΔΣΑ για τις «Ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, τη διαλογή στη πηγή και την κυκλική οικονομία»

Alliance to End Plastic Waste