Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα ως προς την διαχείριση των αποβλήτων

EU agrees ban on plastic straws, cotton buds etc. to tackle plastic pollution

Ανακοίνωση WWF Πληγή για την προστασία του περιβάλλοντος η αδιαφάνεια και η εύνοια προς τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

UK Government announces plan to ban plastic straws

15-17.02.19_VERDE.TEC: Έκθεση – ώθηση για Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Καινοτομία & Start ups

Εκλογή Καθ. Ευάγγελου Γιδαράκου ως Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού IWWG

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS – Ενημερωτικό Σημείωμα Plastic Twist

01-11-18 Eκδήλωση ΕΚΠΑΑ – Έκθεσή Κατάστασης Περιβάλλοντος 2018

SWAN Newsletter – First Deliverable

2° Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης